Certificatul de performanţă energetică

Din 2010 vânzarea oricărei locuinţe, din totalul de opt milioane de unităţi, va fi condiţionată de prezentarea certificatului energetic.

Certificatele de audit energetic vor trebui eliberate în fiecare judeţ în următorii trei ani, câte zece pe zi. Pentru aceasta sunt disponibili doar 150 de auditori.

Specialişti care, înainte de începerea lucrărilor, expertizează imobilul respectiv, acordă un certificat energetic, în funcţie de care se fac şi lucrările de reabilitare. Calculele arată că pentru reabilitarea fondului cu probleme pâna în 2010 (care cuprinde 500.000 de imobile incluzând două milioane de apartamente) vor trebui efectuate zilnic, în fiecare judeţ, aproximativ 10 expertize.

Certificatul energetic are ca scop, pe lângă oferirea de informaţii despre performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente acesteia, şi îmbunătătirea condiţiilor de igienă, şi confort termic. Un alt scop este reducerea pierderilor energetice, respectiv a combustibililor folosiţi.

LEGEA nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor a fost elaborată pentru a ne alinia cerinţelor Uniunii Europene, a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2007 şi va fi aplicabilă din 2010. Primul pas este întocmirea certificatului energetic. Dacă nu va avea un astfel de certificat, proprietarul nu va putea vinde sau închiria locuinţă. Agenţii imobiliari spun că acesta va afecta si preturile locuinţelor, deoarece vor fi preferate cele care au acest certificat.

Proprietarul trebuie să gasească un auditor energetic care poate fi persoană juridică sau persoană independenta. Rolul auditorului energetic este de a face expertiza tehnică a clădirii şi de a întocmi un raport de expertiza energetică a clădirii.

Expertiza tehnică presupune măsurarea suprafeţelor clădirii, controlul anvelopei clădirii, confruntarea facturilor la utilităţi şi multe altele. Raportul ştampilat şi semnat de către auditor va fi depus la primărie, unde se va primi un număr de înregistrare. Eliberarea certificatului energetic se face numai către proprietarul sau administratorul clădirii, adică un administrator va putea scoate certificat energetic pentru toată scara. Eliberarea actului fără de care clădirea nu va putea fi construită, vîndută sau închiriată va dura 30 de zile. Celor 30 de zile cât durează eliberarea certificatului de la primărie li se mai adaugă încă două sau trei saptamâni, timp necesar auditorului pentru întocmirea raportului de audit energetic.

Certificatul energetic va conţine date despre starea termică şi energetică a clădiri şi a instalaţiilor aferente, precum şi indici specifici vizând utilizarea raţionala şi eficientă a clădirii ca urmare a aplicării unor soluţii de reabilitare şi modernizare energetică. Actul energetic este compus din două pagini. Prima pagina conţine nota data de către auditor, care începe de la 10 la 100. Spre exemplu, o nota de 76 va însemna că acea clădire are o eficienţă energetică foarte redusă. O clădire cu un coeficient energetic bun trebuie sa aibă în jur de nota 95. Pagina a doua specifică nota pe care cladirea ar putea-o obţine în cazul în care ar fi luate măsurile prevăzute de către auditor. Eficienţa unei clădiri poate fi scăzută de unele lucruri minore care pot fi remediate uşor. Printre acestea figurează uşa de la intrare a clădirii care nu se închide automat şi rămâne deschisă mai tot timpul, gemurile şi uşile care nu se închid bine etc.

Certificatul energetic o dată eliberat va fi valabil timp de zece ani, desi experţii susţin că perioada este prea mare.

La clădirile sociale cu arii mai mari de 1.000 de metri pătraţi certificatul energetic va trebui afişat astfel încât să-l vadă toata lumea.

LEGE Nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţă energetică a clădirilor

ART. 7
 (1) Prin metodologie se stabilesc cerinţele minime de performanţa energetică a clădirilor, denumite în continuare cerinţe, şi se aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile existente, după cum urmează:
 a) locuinte unifamiliale;
 b) blocuri de locuinţe;
 c) birouri;
 d) clădiri de învătământ;
 e) spitale;
 f) hoteluri şi restaurante;
 g) săli de sport;
 h) clădiri pentru servicii de comerţ;
 i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.
 (2) Cerinţele stabilite în metodologie ţin seama de condiţiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condiţiile locale, destinaţia dată în proiect şi vechimea clădirii.

ART. 8 Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:
 a) clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
 c) clădiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pâna la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 d) clădiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
 e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

ART. 13
 (1) Certificatul de performanţă energetică a clădirii, denumit în continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează cu respectarea legislatiei în vigoare pentru clădirile din categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vândute sau închiriate.
 (2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, dupa caz, la dispozitie potentialului cumpărător sau chirias.
 (3) Certificatele pentru apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din clădirile de locuit colective se eliberează, după caz, pe baza:
   a) unei certificari comune pentru întreaga clădire, în cazul clădirilor racordate la sistemul centralizat de încălzire şi preparare a apei calde de consum; sau
   b) evaluării unui apartament similar din aceeaşi clădire.
 (4) Nu se elibereaza certificat pentru clădirile mentionate la art. 8.
 (5) Certificatul cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. Certificatul este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătătirea performanţei energetice a clădirii.

ART. 19 (1) Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului se realizează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare.


Căutaţi-ne! Vă putem ajuta să economisiţi energia.

SC ALFA-BIT SRL are specialiştii autorizaţi
   pentru a executa Studii privind Clasificarea energetică a clădirilor.